Centrum ogrodnicze
Ogrody Marka

ul. Generała Maczka 110
15-746 Białystok

tel (+48) 781-402-890

email: biuro@ogrodymarka.pl

Centrum ogrodnicze
ul. długa

ul. Długa 46
15-746 Białystok

tel (85) 654-20-60
fax (85) 654-20-75